Regulamin

 

Postanowienia Ogólne
 • Sklep www.euphoriapro.co.uk jest własnością firmy Selpol Ltd z siedzibą w 1173 Gallowgate, Glasgow, G31 4EG.
 • Uważa się, iż Kupujacy składający zamówienie zapoznał się i akceptuje Regulamin sklepu.
 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
 • Kupujący oświadcza, iż posiada wiedzę i odpowiednie przeszkolenie niezbędne do bezpiecznego stosowania kosmetyków profesjonalnych oraz bierze pełną odpowiedzialność za stosowanie tychże kosmetyków. Selpol Ltd nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikłe z nieprawidłowego zastosowania kosmetyków profesjonalnych przez Kupującego.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa konsumenckiego m.in Distance Selling Regulations (DSR) 2000, Consumer Protection (Distance Selling) Directive 97/7/EC, Electronic Commerce Directive 2000. Euphoria PRO Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.
 
Prywatność i Bezpieczeństwo
 • Administratorem danych osobowych jest firma Selpol Ltd, z przedstawicielami której możesz skontaktować się drogą mailową: info@euphoriapro.co.uk
 • Pozyskiwanie danych

Twoje dane osobowe mogły trafić do nas następującymi kanałami:

a. Poprzez dobrowolne zapisanie się na Newsletter

b. Poprzez formularz kontaktowy na stronie euphoriapro.co.uk

c. Poprzez kontakt ze nami drogą mailową lub w systemie Massanger serwisu www.facebook.com

d. Poprzez złożenie zamówienia w sklepie euphoriapro.co.uk

e. Poprzez gromadzenie tzw. plików cookies, które są zapisywane w przeglądarce internetowej na komputerze, telefonie, czy innym urządzeniu, na którym użytkownik wyświetla stronę euphoriapro.co.uk

 • Użytkowanie danych

a. Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach pochodzących od Selpol Ltd, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu na Newsletter.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. 

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera.

b. Dane przekazane przez Użytkownika dobrowolnie przez formularz kontaktowy, pocztę email lub komunikator serwisu www.facebook.com będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi zwrotnej na zadane pytanie. Dane będą przechowywane do zakończenia komunikacji. Jeżeli dojdzie do nawiązania współpracy, dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

c. Dane przekazane poprzez złożenie zamówienia będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego zamówienia. Dane wykorzystane w procesie fakturowania będą przekazywanie do biura rachunkowego odpowiadającego za prowadzenie księgowości firmy. Biuro rachunkowe nie ma prawa przetwarzać tych danych we własnych celach, ani przekazywać ich nieuprawnionym podmiotom.

d. Dane przekazane poprzez gromadzenie plików cookies są przetwarzane w celu tworzenia statystyk – tworzenie tych statystyk możliwe jest dzięki narzędziu Google Analitics. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies

 • Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- prawo do usunięcia danych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego.

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności, prosimy kontaktować się mailowo na adres info@euphoriapro.co.uk

 
Zamówienia, Wysyłka i Dostawa
 • Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach sklepu i przesłanie go do euphoriapro.co.uk
 • Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
 • Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma automatyczne potwierdzenie ze sklepu www.euphoriapro.co.uk potwierdzające przyjęte zamówienie. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 • Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone i opłacone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
 • Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Klienta) wynosi 7 dni roboczych, po zaksięgowaniu kwoty na koncie Selpol Ltd. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Royal Mail lub firmę kurierską, zależny od wybranego rodzaju przesyłki. Czas realizacji może ulec wydłużeniu, np.z powodu urlopu, wówczas Selpol Ltd. poinformuje o tym Klienta drogą mailową lub poprzez wiadomość tekstową.
 • Selpol Ltd pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, której wysokość Klient akceptuje wybierając rodzaj przesyłki w chwili składania zamówienia. Koszt przesyłki wliczony jest w całkowitą kwotę do zapłaty.
 • Selpol Ltd nie ponosi odpowiedzialności za usługi wykonywane przez Royal Mail oraz inne firmy kurierskie tj. błędne dostarczenie, zniszczenie paczki, niedostarczenie przesyłki, opóźnienie dostawy itp.
 • W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez www.euphoriapro.co.uk ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
 • Selpol Ltd zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
 • Selpol Ltd zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w szczególnych wypadkach.
 • Selpol Ltd zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
 
Reklamacje i Zwroty
 • W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z www.euphoriapro.co.uk za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 • Zgodnie z Distance Selling Regulations (DSR) 2000 konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 7 dni roboczych od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli produkt nie jest zniszczony lub w żaden sposób użytkowany. Zwroty prosimy kierować na adres Selpol Ltd z dopiskiem "zwrot". Selpol Ltd dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej. Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi. Użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt. W przypadku wysyłki na koszt www.euphoriapro.co.uk paczka nie zostanie odebrana.
 
Płatności, Ceny i Promocje
 • Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem na konto lub gotówką przy odbiorze osobistym. Dostępne formy płatności określone są w chwili składania zamówienia.
 • Zamówienia nieopłacone będą anulowane przez administratora sklepu po upływie 3 dni od daty złożenia.
 • Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu www.euphoriapro.co.uk wyrażone są w funtach szterlingach (pound sterling) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 • Selpol Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 
Podgląd Zamówień
 • Klient w dowolnym terminie może przeglądnąć wszystkie swoje zamówienia – w tym celu należy się zalogować do swojego konta i przejść do zakładki "Moje Konto > Moje Zamówienia".
 
Uaktualnianie Informacji o Koncie
 • Klient w dowolnym terminie może uaktualnić swoje dane takie jak adres, informacje kontaktowe itp. - w tym celu należy się zalogować do swojego konta i dokonać żądanych zmian w odpowiedniej zakładce.
 • Klient w dowolnym terminie może zażądać usunięcia swojego konta przez administratora - konto zostanie skasowane w ciągu 24 godzin, wszystkie dane Klienta oraz historia dokonanych przez Klienta zakupów zostanie wykasowana. Nie ma możliwości odtworzenia raz usuniętego konta - w takim przypadku Klient będzie poproszony o założenie nowego konta.