Regulamin

 

Postanowienia Ogólne
 • Sklep www.euphoriapro.co.uk jest własnością firmy Euphoria PRO Ltd z siedzibą w Sedbury Trade Centre, Grahamstown Road, Sedbury, Chepstow, NP16 7AD.
 • Uważa się, iż Kupujacy składający zamówienie zapoznał się i akceptuje Regulamin sklepu.
 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
 • Kupujący oświadcza, iż posiada wiedzę i odpowiednie przeszkolenie niezbędne do bezpiecznego stosowania kosmetyków profesjonalnych oraz bierze pełną odpowiedzialność za stosowanie tychże kosmetyków. Euphoria PRO Ltd nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikłe z nieprawidłowego zastosowania kosmetyków profesjonalnych przez Kupującego.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa konsumenckiego m.in Distance Selling Regulations (DSR) 2000, Consumer Protection (Distance Selling) Directive 97/7/EC, Electronic Commerce Directive 2000. Euphoria PRO Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

Prywatność i Bezpieczeństwo
 • Euphoria PRO Ltd zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania danych osobowych Klientów oraz Subskrybentów - dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu www.euphoriapro.co.uk – nie są udostępniane ani odsprzedawane żadnym podmiotom trzecim.
 • Klient rejestrując się lub dodając się do listy Subskrybentów zgadza się na otrzymywanie e-maili o tematyce reklamowej związanej z działalnością sklepu (informacje o nowościach, promocjach itp. - tzw. Newsletter).
 • Po przyjęciu zamówienia sklep zastrzega sobie prawo w niektórych przypadkach do kontaktu z kupującym w celu potwierdzenia szczegółów dotyczących złożonego zamówienia np. adresu, rodzaju przesyłki, zamówionych towarów itp.
 • Klient ma prawo w każdej chwili usunąć swoje konto oraz zrezygnować z subskrypcji sklepu.

Zamówienia, Wysyłka i Dostawa
 • Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach sklepu i przesłanie go do www.euphoriapro.co.uk
 • Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
 • Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma automatyczne potwierdzenie ze sklepu www.euphoriapro.co.uk potwierdzającą przyjęte zamówienie. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 • Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone i opłacone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
 • Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Klienta) wynosi 7 dni roboczych, po zaksięgowaniu kwoty na koncie EuphoriaPRO Ltd. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Royal Mail lub firmę kurierską, zależny od wybranego rodzaju przesyłki. Czas realizacji może ulec wydłużeniu, np.z powodu urlopu, wówczas EuphoriaPRO Ltd. poinformuje o tym Klienta drogą mailową lub poprzez wiadomość tekstową.
 • Euphoria PRO Ltd pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, której wysokość Klient akceptuje wybierając rodzaj przesyłki w chwili składania zamówienia. Koszt przesyłki wliczony jest w całkowitą kwotę do zapłaty.
 • Euphoria PRO Ltd nie ponosi odpowiedzialności za usługi wykonywane przez Royal Mail oraz inne firmy kurierskie tj. błędne dostarczenie, zniszczenie paczki, niedostarczenie przesyłki, opóźnienie dostawy itp.
 • W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez www.euphoriapro.co.uk ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
 • Euphoria PRO Ltd zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
 • Euphoria PRO Ltd zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w szczególnych wypadkach.
 • Euphoria PRO Ltd zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

Reklamacje i Zwroty
 • W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z www.euphoriapro.co.uk za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 • Zgodnie z Distance Selling Regulations (DSR) 2000 konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 7 dni roboczych od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli produkt nie jest zniszczony lub w żaden sposób użytkowany. Zwroty prosimy kierować na adres Euphoria PRO Ltd z dopiskiem "zwrot". Euphoria PRO Ltd dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej. Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi. Użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt. W przypadku wysyłki na koszt www.euphoriapro.co.uk paczka nie zostanie odebrana.

Płatności, Ceny i Promocje
 • Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pomocą karty płatniczej (Sage Pay), przelewem na konto lub gotówką przy odbiorze osobistym. Dostępne formy płatności określone są w chwili składania zamówienia.
 • Zamówienia nieopłacone będą anulowane przez administratora sklepu po upływie 3 dni od daty złożenia.
 • Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu www.euphoriapro.co.uk wyrażone są w funtach szterlingach (pound sterling) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 • Euphoria PRO Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 • Płatności kartą dokonywać można poprzez Sage Pay - wymagane jest podanie kodu zabezpieczającego CVV/CVC2 (3-cyfrowy kod znajdujący się na odwrocie karty).

 • Bezpieczeństwo transakcji gwarantuje system 3D secure (metoda autoryzacji transakcji dokonywanych bez fizycznego użycia karty, mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz zaufania do płatności kartami w internecie).

Podgląd Zamówień
 • Klient w dowolnym terminie może przeglądnąć wszystkie swoje zamówienia – w tym celu należy się zalogować do swojego konta i przejść do zakładki "Moje Konto > Moje Zamówienia".

Uaktualnianie Informacji o Koncie
 • Klient w dowolnym terminie może uaktualnić swoje dane takie jak adres, informacje kontaktowe itp. - w tym celu należy się zalogować do swojego konta i dokonać żądanych zmian w odpowiedniej zakładce.
 • Klient w dowolnym terminie może zarządać usunięcia swojego konta przez administratora - konto zostanie skasowane w ciągu 24 godzin, wszystkie dane Klienta oraz historia dokonanych przez Klienta zakupów zostanie wykasowana. Nie ma możliwości odtworzenia raz usuniętego konta - w takim przypadku Klient będzie poproszony o założenie nowego konta.